IQup Bilişsel Gelişim Metodu Nedir?

 

 IQup Bilişsel Gelişim Metodu Nedir? 

IQup Bilişsel Gelişim Metodu, kişilerdeki odaklanma, hatırlama, analitik düşünme yetileri gibi temel birçok bilişsel yetiyi geliştirmek üzere 2002 yılından beri süren 10 yıllık bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu oluşturulmuş uluslararası bir danışmanlık metodudur.

IQup Bilişsel Gelişim Metodu beyindeki bilgi işleyiş sürecinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı işlemesini sağlayan bilimsel bir metottur. IQup Metodu tamamen bireysel egzersiz çalışmalarından oluşur. Bu egzersizler beyinde belirli bölgeleri aktif hale getirmek ve o bölgelerin verimini arttırmak için belirlenmiş özel egzersizlerdir. Egzersizlerin zorluk seviyeleri kişilerin seviyelerine ve yaşlarına göre değişiklik göstermektedir.

Yapılan her egzersiz, çalıştırılan bölgenin aktif hale gelmesini ve gelişmesini, kişilerin bilgi işleme süreçlerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlar. IQup çalışmaları öğrenme, hatırlama ve bilgiyi kullanma süreçlerini geliştirir ve bu süreçlerden daha çok verim alınmasını sağlar.

 

Bilimsel Araştırma Süreci

IQup Bilişsel Gelişim Metodu’nun temelleri 9.360 kişi ile yapılan analiz ve terapötik görüşmeler sonucu oluşturulmuştur. 4 yıl süren bu analiz ve görüşmeleri 6 yıllık geliştirme çalışmaları ve pilot uygulamalar takip etmiştir. Son olarak 2012 yılında yapılan bilimsel bir çalışma ile de IQup Bilişsel Gelişim Metodu bilim literatüründe yerini almıştır.

 

Bilimsel Onay

Metot Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Human Psikolojik Araştırmalar ve Gelişim Enstitüsü tarafından yapılan iki bilimsel çalışma ile Haziran 2012’de ulusal bilim literatürüne, Temmuz 2013 senesinde de Cambridge yayınevi tarafından yayınlanan Journal of International Neuropsychology Society (JINS)’de yerini alarak uluslararası literatüre girmiştir.

IQup Bilişsel Gelişim Metodu, içerisinde hem ölçme-değerlendirme yapısını hem de geliştirme çalışmalarını barındıran bir metottur. Temelleri nöropsikoloji ana bilim dalının bilişsel gelişim uygulamalarına dayanır. Bu uygulamalar 1940’tan bu yana gelişmiş ülkelerde birçok kurum ve kuruluş tarafından bireylerin gerçek potansiyellerini kullanmalarını sağlamak ve bunların gelişimlerine destek olmak amacı ile kullanılmaktadır.

 

IQup Metodundan Kimler Faydalanabilir?

Bugüne kadar IQup uygulamalarından 4.000’den fazla kişi faydalanmıştır ve faydalanmaya da devam etmektedir. IQup’ı tercih eden kişlerin ortak özelliği, başarı hedefleri olmasıdır. Tercih edenler arasında 9 yaş üzerinde öğrenciler, doktorlar, bürokratlar, sporcular ve sanat fakültelerine hazırlanan bireyler bulunmaktadır.

IQup Bilişsel Gelişim Metodu’ndan faydalanmak için 9 yaşında veya üzerinde olmak ve okuma-yazmayı akıcı şekilde bilmek yeterlidir. Bu kriterleri sağlayan her sağlıklı birey IQup Gelişim Metodu’ndan faydalanabilir.


 

IQup Bilişsel Gelişim Metodu Aşamaları

1.      Yapılandırılmış Ön Görüşme ve Kayıt: Bu aşamada IQup Bilişsel Gelişim Metodu’ndan faydalanmak isteyen kişiler ile ayrıntılı görüşmeler gerçekleşir. Kişilerin IQup Metodu’ndan ne bekledikleri ve hangi ihtiyaca yönelik olarak IQup Metodu’ndan faydalanmak istedikleri yapılandırılmış özel görüşme yöntemleri ile öğrenilir ve kişiler doğru bir şekilde bilgilendirilip yönlendirilir. Daha sonrasında programa kayıt aşamasına geçilerek kişilerin gerekli olan bilgileri alınır ve test süreci başlar.
 
2.  Ön Test: IQup Bilişsel Gelişim Danışmanlığı, içinde hem ölçme-değerlendirme hem de gelişim uygulamalarını barındıran bir metottur. Kişilerin ne tür bir danışmanlık sürecinden geçeceklerinin belirlenebilmesinde ön test aşaması önemli rol oynamaktadır. IQup Bilişsel Gelişim Danışmanlığı sürecinde yapılan çalışmaların kişilere özel yapılandırılabilmesi için önce kişilerin bilişsel yetileri ne düzeyde kullanabildiklerini belirlemek gerekmektedir. Ön test aşamasında yapılan testler ile bireyin bilişsel yetilerini kullanabilme düzeyi ölçümlenir ve raporlanır.


3.  Test Analizleri ve Bireye Özel Danışmanlık Programı Hazırlığı: Elde edilen test verileri özel yazılımlar tarafından analiz edildikten sonra önemli bir aşama olan Danışmanlık Programı Hazırlığı aşamasına geçirilir. IQup Bilişsel Gelişim Danışmanlığı sürecinde bireyler tamamen kendi yaş gruplarına ve düzeylerine özel çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar ön test aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda özel olarak hazırlanır. Kişilerin seviyelerine göre hazırlanabilen yaklaşık 497.000’den fazla bireye özel danışmanlık programı vardır. Her bireyin yapacağı çalışmalar ve zorluk düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda çalışmalar tamamen bireysel kabiliyetlere ve özelliklere göre hazırlanmış olur. Bu yapı, kişilerin danışmanlık sürecinden maksimum verim almasını sağlayan önemli faktörlerden biridir.
 
4.  Oryantasyon: Oryantasyon süreci, IQup’a katılan kişilerin özel danışmanlık programları hazırlanana kadar IQup Bilişsel Gelişim Danışmanlığı ve süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldıkları aşamadır. Bu aşamada katılımcılar ve küçük yaştaki katılımcılarının ebeveynleri  IQup Bilişsel Gelişim Danışmanlığı ve diğer birçok konu hakkında merak ettikleri bilgileri öğrenir ve Bilişsel Gelişim ve IQup hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak danışmanlık süreci hakkında bilinçlenirler.


5.   IQup Uygulamaları: Uygulamalar katılımcıya ait özel danışmanlık programının, hizmet aldığı kuruma ulaşması ile başlar. Bu süreç, kişilerin bilişsel gelişimi için gerekli olan ve kendilerine özel olarak hazırlanmış programların aktif olarak yapılmaya başlandığı süreçtir. IQup uygulamalarına katılan kişilerin gelişimini sağlayan da bu özel uygulamalardır. Her katılımcı kendi programında belirlenen çalışmaları, sertifikalı program danışmanları gözetiminde düzenli ve disiplinli olarak uygulamaya başlar.


6.      Son Test ve Sertifikalandırma: Kişiler programlarını bitirdikten sonraki aşamadır. Programını bitiren katılımcıların ne düzeyde gelişim sağladıkları testler ile belirlenmektedir. Testlerdeki sonuç, kişilerin IQup uygulamalarını ne kadar düzenli ve performanslı yaptığı ile bağlantılıdır. Son test aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda kişiler, gelişim düzeylerine ve katılım disiplinlerine göre farklı şekilde sertifikalandırılırlar.